Regulamin oferty 
 sklepu LionStudio z
Gotowymi szablonami stron www 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  LionStudio.pl prowadzonego przez ASAD Olga Kacprowicz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Orląt Lwowskich 36/17, NIP: 5222740846, REGON: 141885868 (dalej jako „Sprzedawca”).
1.2. Sklep oferuje usługi instalacji szablonów stron internetowych wraz z systemem CMS.

2. Definicje

2.1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
2.2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Rejestracja i Zakup

3.1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest warunkiem dokonania zakupu.
3.2. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja Regulaminu oraz podanie wymaganych danych osobowych.

4. Realizacja Usługi

4.1. Realizacja usługi rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę wszystkich niezbędnych materiałów od Klienta oraz opłaceniu usługi.
4.2. Sprzedawca zobowiązuje się do instalacji szablonu i uruchomienia strony internetowej w ciągu 3 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.

5. Płatności
5.1. Ceny usług są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.2. Dostępne metody płatności to przelew bankowy, płatności elektroniczne i inne określone na stronie Sklepu.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, chyba że instalacja została już rozpoczęta.

7. Reklamacje

7.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku wad usługi.
7.2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Ochrona Danych Osobowych

8.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

9. Wymagania Techniczne

9.1. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do odpowiedniego serwera oraz spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do instalacji szablonu i systemu CMS.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa wersja zostanie opublikowana na stronie Sklepu.
10.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.