Zakończone 0%
1 Page 1 2 Page 3 3 Page 4 4 Page 5 5 Page 6

Brief dotyczący Kampanii reklamowej Google Ads

Poniższy formularz pozwoli nam poznaćPaństwa oczekiwania odnośnie Kampanii Google Ads PPC.
Wszystkie informacje zawarte w briefie objętesą klauzulą poufności i zostaną wykorzystanejedynie na potrzeby przygotowania oferty.

Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwuzbędne można je pominąć.

Wstecz Następne Zapisz postęp